Open Art Gallery

I augusti överraskar konsten även i gatubilden, när en del av Clear Channels digitala reklamytor upplåts åt unga konstnärer som den del av det mångåriga samarbetet med det nordiska nätverket Platform GÁTT. Helheten Open Art Gallery förmedlar ett visuellt brev från sju olika konstnärer till Helsingfors.

Gratis
Mån 17.8. – Sön 23.8.