Homo Homo Sapiens – Artistic Laboratory

I två och ett halvt år har gruppen Homo Homo Sapiens (konstnären Jaakko Pesonen, filosofen Kai Alhanen, konsthistorikern Donna Roberts och skådespelaren Aleksi Holkko) fört en dialog där arbetsgruppen har delat med sig av sina personliga erfarenheter och använt dem för att skapa ett verk som avspeglar vår tid. Utgångsläget är att studera mänskligheten ur en minoritets, homosexuellas, erfarenhetsperspektiv, men med målet att greppa universella teman. Verket som skapas är hela tiden öppet och utvecklas – och det tar sig också nya former i interaktionen med publiken. Det konstnärliga laboratoriet undersöker också nya sätt att vistas säkert i samma utrymme – det ger alla åskådare ett eget fysiskt och mentalt utrymme där de tillsammans kan ta del av den experimentella berättelsen.

Homo Homo Sapiens strävar efter att skapa ett utrymme där vi tillsammans kan betrakta världen ur olika synvinklar, ställa omöjliga frågor och föreställa oss alternativa verkligheter.

Föreställningens språk är engelska och åldersgränsen 16 år.

Verket har fått stöd av Konestiftelsen.

Galleri Rankka

Eriksgatan 36

Galleri Rankka
Biljetter 15 €
Köp biljetter
Fre 21.8. – Sön 6.9.